Odszkodowanie po nieudanej operacji plastycznej piersi

Zdecydowałaś się na operację biustu i z wypiekami na twarzy oczekiwałaś dnia ściągnięcia opatrunku. Miało być tak piękne, a tymczasem okazuje się, że chirurg popełnił błąd…

Jak grzyby po deszczu pojawiają się kolejne kliniki urody oraz osoby korzystające z usług kosmetycznych i chirurgicznych. Operacyjna ingerencja w celu poprawy naszego wyglądu lub też usunięcia defektów zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Masz prawdo do odszkodowania

Czasami zdarza się tak, że ostateczny efekt znacznie odbiega od oczekiwanego lub co gorsza doszło do poważnych powikłań. Jeśli nie jesteś zadowolona z przeprowadzonej operacji masz prawo dochodzić swoich praw! Do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz. U. z dnia 2 czerwca 2011 r. wprowadzono odpowiednią regulację, która ustala maksymalne kwoty rekompensat wynoszące w przypadku:

− zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – 100.000 zł

− śmierci pacjenta – 300.000 zł

Zrób pierwszy krok

Powinnaś zacząć od znalezienia adwokata. Oczywiście możesz dochodzić przed sądem swoich praw osobiście, jednak miej świadomość, że w gąszczu prawnych zawijasów jesteś bez szans. Lekarz, zaś który nie przyznaje się do błędu, z pewnością będzie mieć doskonałą linię obrony.

Opowiedz spokojnie prawnikowi całą Twoją historię. Początkowo może to wydawać się nieco krępujące, aczkolwiek pamiętaj, że jest to osoba która chce Ci pomóc. Dlatego nie ukrywaj przed nim żadnych informacji. Nawet tych, które wydają Ci się mało istotne. Po rozmowie zaproponowany zostanie Ci wstępny zarys prowadzenia Twojej sprawy.

 Jakiekolwiek niepowodzenie z zakresu chirurgii estetycznej lub rekonstrukcyjnej  jest podstawą do:

– naprawienia szkody na podstawie art. 471 i nast. KC w ramach odpowiedzialności kontraktowej za naruszenie zobowiązania oraz roszczenia odszkodowawczego równocześnie zadośćuczynienia pieniężnego na podstawie art. 445 lub art. 448 KC w zw. z art. 443 KC w ramach odpowiedzialności deliktowej za czyn niedozwolony

– poniesienia przez lekarza odpowiedzialności w ramach odpowiedzialności deliktowej (art. 415 KC i art. 429 KC)

– poniesienia przez lekarza odpowiedzialności za własny czyn niedozwolony (art. 415 KC)

Potrzebne dowody

Będziesz musiała przełamać wstyd i pozwolić się sfotografować. Porównanie wyglądu przed i po operacji, będzie jednym z dowodów w sprawie. Przygotuj również całą dokumentację medycyną. Jeśli zauważysz w niej jakiekolwiek wartości odbiegające minimalnie od normy – tym lepiej dla Ciebie.

Całe życie odczuwałaś kompleksy z powodu swojego wyglądu. Kiedy w końcu uzbierałaś pieniądze i przełamałaś się, by poddać się zabiegowi korekty piersi okazało się, że… wyglądasz gorzej niż przed operacją. Nie wszystko stracone! Uzyskane odszkodowanie z pewnością zrekompensuje Ci straty zdrowotne i psychiczne oraz pozwoli na udanie się na poprawkę do prawdziwego profesjonalisty.

Natalia Herzog