Zabiegi Chirurgii Plastycznej Zdrowie

Koronawirus a prawa pacjenta

Koronawirus a prawa pacjenta

Pacjencie, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa oraz Twoimi prawami i obowiązkami, które odnoszą się i są zalecane w obecnej sytuacji.

PAMIĘTAJ!  NAWET JEDEN CHORY MOŻE BYĆ ŹRÓDŁEM ZAKAŻENIA INNYCH OSÓB

W przypadku rozpoznania u Ciebie koronawirusa masz prawo być otoczony opieką lekarską. Niezwłocznie skontaktuj się TELEFONICZNIE z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala.

UNIKAJ KONTAKTU z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

NIE ZGŁASZAJ się osobiście do swojego lekarza rodzinnego, przychodni lub stacji sanitarno-epidemiologicznej. Wszelkie wątpliwości dotyczące Twojego stanu zdrowia konsultuj TELEFONICZNIE lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej przez internet.

Jeżeli NIE miałeś kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, a masz gorączkę, kaszel, problemy z oddychaniem i w ciągu ostatnich 14 dni NIE podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – ZAPYTAJ FARMACEUTĘ osobiście lub TELEFONICZNIE o zalecane środki zapobiegania infekcji.

Jeżeli NIE miałeś kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, a chorujesz przewlekle i skończyły Ci się leki nie musisz osobiście zgłaszać się do przychodni – SKONTAKTUJ się TELEFONICZNIE lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej przez internet i poproś o wystawienie e-recepty.

 • Jeżeli posiadasz Internetowe Konto Pacjenta receptę odbierzesz SMS-em lub e-mailem.
 • Jeżeli nie posiadasz Internetowego Konta Pacjenta, poproś aby kod e-recepty został Ci podany TELEFONICZNIE sms-em lub e-mailem.

Następnie idź do apteki i zrealizuj receptę.

E-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową receptę.

E-receptę zrealizujesz na podstawie czterocyfrowego kodu i swojego nr PESEL.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne innych osób :

 • mogą zostać wstrzymane lub ograniczone odwiedziny w szpitalach. Nadal możesz kontaktować się z bliskimi telefonicznie lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej przez internet,
 • może zostać ograniczone prawo rodziców (opiekunów) do przebywania w szpitalu razem z dziećmi lub do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

Jeżeli jesteś chory na chorobę zakaźną możesz zostać poddany obowiązkowej hospitalizacji. Masz obowiązek poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, izolacji oraz zażycia wskazanych przez lekarza leków.

W celu jak najszybszego powrotu do zdrowia i nie zarażania innych osób stosuj się do zaleceń personelu medycznego.

Jeżeli jesteś osobą zdrową, która pozostawała w kontakcie z osobami chorymi prawdopodobnie zostaniesz poddany kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu. Kwarantanna może być zastosowana kilka razy, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Twoja rodzina, osoba bliska lub twój opiekun faktyczny powinni być niezwłocznie poinformowani o twojej hospitalizacji lub kwarantannie.

Pacjencie masz prawo do:

 • informacji o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach leczenia i czasu ich trwania;
 • leczenia;
 • leczenia innych chorób niż choroba zakaźna;
 • zachowania w TAJEMNICY wszelkich informacji z Tobą związanych , w tym o Twoim stanie zdrowia;
 • poszanowania intymności i godności;
 • zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych;
 • dostępu do Twojej dokumentacji medycznej, która może być Ci udostępniona do wglądu, w formie kopii, wydruku lub odpisu;
 • zasięgnięcia opinii innego lekarza lub zwołania konsylium. Twoje żądanie powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Lekarz może odmówić, jeżeli uzna żądanie za bezzasadne.

WAŻNE

Podczas kwarantanny mogą zostać wstrzymane odwiedziny osób Ci bliskich. Jeżeli kwarantannie podlega dziecko, rodzicom również może zostać ograniczony kontakt osobisty z dzieckiem. Pacjenci nadal będą mieli możliwość kontaktu z bliskimi TELEFONICZNIE lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej przez internet.

Jeżeli jesteś w pracy masz gorączkę, kaszel, problemy z oddychaniem NIE zgłaszaj się osobiście do przychodni, poproś swojego lekarza o konsultację TELEFONICZNIE lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej przez internet.

Obowiązujące przepisy dają możliwość wystawienia zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy (L4) również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

W celu przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem Twój pracodawca może wyrazić zgodę na wykonywanie pracy zdalnie. Jeżeli obawiasz się o swoje zdrowie zapytaj swojego pracodawcę o taką możliwość.

W celu przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem mogą zostać zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola lub szkoły. Jeżeli w tym czasie będziesz opiekować się dzieckiem  do lat 8, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

W sytuacji wątpliwości lub podejrzenia koronawirusa więcej informacji uzyskasz na Telefonicznej Informacji Pacjenta.

Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.

Dodaj komentarz