wniosek o refundację operacji plastycznej

Chirurgia plastyczna pozwala pozbyć się defektów urody, które obniżają samoocenę. Niestety, tego typu operacje są kosztowne. Niektóre z nich refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ refunduje tylko wybrane operacje plastyczne. Osoby, które nie są zadowolone z kształtu nosa czy wielkości biustu, muszą zapłacić za zabieg z własnej kieszeni. NFZ finansuje wyłącznie te operacje, które mają na celu usunięcie defektu estetycznego, który wpływa negatywnie na zdrowie pacjenta.

Refundacja

NFZ finansuje zabiegi zmniejszania biustu, jeśli ten uniemożliwia utrzymanie prawidłowej sylwetki. Duże piersi przyczyniają się do bólu kręgosłupa. Z wiekiem stan pacjentki może się pogarszać, toteż NFZ refunduje zabieg zmniejszania piersi. Panie, które poddały się mastektomii, mogą ubiegać się o refundację implantów. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje też leczenie otyłości u osób, które nie reagują na leczenie zachowawcze.

Finansowane są również zabiegi przeprowadzane u osób, które doznały znacznej deformacji ciała po wypadku. NFZ pokrywa koszty leczenia blizn powstałych wskutek oparzeń, defektów wrodzonych tj. zajęcza warga. O refundację mogą ubiegać się kobiety, u których nastąpiły wyraźne zmiany podczas porodu. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje zabieg zmniejszania warg sromowych.

Wypełnianie wniosku

W celu uzyskania refundacji należy złożyć stosowny wniosek. Do niego dołączamy skierowanie wypisane przez specjalistę. Pismo należy złożyć w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym dla miejsca zamieszkania. Warto pamiętać, iż o refundację należy ubiegać się przed zabiegiem. Jeśli poddamy się operacji na własną rękę, nie uzyskamy zwrotu kosztów leczenia.

Jak powinien wyglądać wniosek?

Do wniosku należy dołączyć wszelkie możliwe dokumenty potwierdzające, że zabieg jest konieczny. Musimy przedłożyć orzeczenia i opinie lekarskie oraz historię choroby. Wśród załączanych dokumentów powinna znaleźć się zgoda pacjenta na zabieg. Wniosek powinien zawierać wyczerpujący opis dolegliwości, które towarzyszą defektowi oraz informacje o podjętych próbach leczenia.

Gotowe dokumenty należy złożyć w odpowiednim oddziale NFZ. Jeśli pacjent spotka się z odmową, może odwołać się od decyzji NFZ.

Aleksandra Wiktor