Wybór zabiegu z wykorzystaniem kwasu hialuronowego zależy od wielu czynników. Stosuje się różne techniki. Lekarz wybierając metodę, uwzględnia efekt, jaki pragnie uzyskać pacjent.

Istnieją 4 techniki. Wybór jednej z nich zależy od wielu uwarunkowań. Podejmując decyzję, należy uwzględnić rodzaj zmarszczek, ich głębokość, kondycję skóry oraz oczekiwania pacjenta. Chirurg może zatem zastosować technikę liniową, warstwową, promieniową oraz technikę prostopadłych nakłuć. Wyżej wspomniane metody można ze sobą łączyć w celu uzyskania pożądanych rezultatów.

Technika liniowa

Ta technika polega na wprowadzaniu pod skórę igły pod kątem 30 stopni. W miarę jej wyciągania i powolnego wstrzykiwania preparatu kąt nachylenia zmniejsza się o 15 stopni. Dzięki temu specyfik można rozprowadzić równomiernie w tkance.

Technika warstwowa

Opiera się na wprowadzeniu preparatu w kilka różnych warstw skóry – najczęściej w dwie umiejscowione najpłycej, powierzchniową i śródskórną. O tym, jak głęboko wprowadzona zostanie igła, decydują różne czynniki. Podejmując decyzję, lekarz powinien uwzględnić zarówno obszar skóry podlegający zabiegowi, jak i ilość wstrzykiwanego preparatu. Najczęściej dokonuje się wprowadzenia preparatu w kilka różnych warstw przy jednym nakłuciu.

Technika promieniowa

Jej przebieg jest zbliżony to techniki liniowej, jednak po wykonaniu odpowiednich ruchów, igły nie wyciąga się, a zmienia kierunek wstrzykiwania preparatu. Po wprowadzeniu pod skórę substancji, charakterystycznego dla techniki liniowej, bez dokonywania kolejnego wkłucia, analogicznie przeprowadza się tę samą czynność, igłą tworząc pod skórą „wachlarze”. Tę technikę z powodzeniem stosuje się razem z techniką warstwową.

Technika prostopadłych nakłuć

3 równoległe nakłucia z wykorzystaniem techniki liniowej, po których robi się na ich miejscu identyczne 3, jednak prostopadle. W efekcie daje to efekt podobny do narysowania kratki. Technikę stosuje się np. do zwiększenia objętości twarzy czy korygowania kształtów.

Należy pamiętać, iż uzyskany efekt nie zależy wyłącznie od wykorzystanej techniki. Podczas zabiegu chirurg powinien dokładnie masować nakłuwane miejsca – substancje na bazie kwasu są plastyczne, a odpowiedni masaż pomaga uzyskać pożądane rezultaty.

Aleksandra Wiktor