Dopiero zrekonstruowany tzw. kompleks „brodawka-otoczka” jest dopełnieniem całej rekonstrukcji piersi. Wiele pań, które poddały się temu zabiegowi, potwierdza, że dopiero utworzenie brodawki na nowo nadało piersi naturalny wygląd, dzięki czemu mogły zapomnieć o bólu mastektomii.

Otworzenie równie ważne, co cała pierś

Brodawka i otoczka sutkowa to elementy piersi najbardziej charakterystyczne a zarazem najrzadziej opisywane podczas zabiegu rekonstrukcji piersi. Tymczasem pierś to przecież nie tylko kształt, który nadaje się specjalnymi protezami lub wszczepami. Na szczęście rekonstrukcja piersi nie kończy się na wszczepieniu implantu i odpowiednim ukształtowaniu tkanek. Stworzenie na nowo brodawki i otoczki sutkowej, tzw. kompleksu lub zespołu, nadaje piersi piękny i naturalny wygląd.
Tak, jak całą pierś, również kompleks brodawka-otoczka można zrekonstruować różnymi metodami. Najważniejsze jest utrzymanie symetrii obu piersi i dostosowanie odpowiedniej kolorystyki brodawki i otoczki. Pomimo tego, że sam zabieg stworzenia kompleksu brodawka-otoczka jest prosty, utrzymanie symetrii kształtu, położenia i kolorystyki jest skomplikowane i wymaga doświadczenia ze strony lekarza przeprowadzającego zabieg.

Opis zabiegu

Jedną z metod przeprowadzania rekonstrukcji brodawki i otoczki sutkowej jest wykorzystanie niewielkiego wszczepu silikonowego. Sam zabieg podzielony jest na trzy części. Najistotniejsza jest tak naprawdę część pierwsza, podczas której lekarz zaznacza linie cięcia i zakres nowej brodawki i otoczki. Przygotowanie do zabiegu odbywa się w pozycji siedzącej. Zaznaczone zostają dwa okręgi – zewnętrzny jest zakresem otoczki sutkowej, wewnętrzny – zakresem samej brodawki. Cztery linie cięcia będą rozchodziły się promieniście od brodawki.
Etap drugi to naniesienie barwnika. Nie jest to zwykły tatuaż. Stworzenie otoczki i brodawki o odpowiednim kolorze wymaga głębokiego tatuażu z kolorami nakładanymi warstwami. Dzięki temu tatuaż będzie znacznie bardziej trwały.
W trzecim etapie następuje otworzenie brodawki. Przez zaznaczone wcześniej linie nacięć wprowadzony jest wszczep silikonowy, który umieszcza się dokładnie pod środkowym okręgiem, oznaczającym miejsce brodawki. Cięcia są zszywane a na ranę nakłada się specjalny, tłusty opatrunek. Dzięki niemu barwnik nie będzie się gromadził w miejscach zszycia.
Wykorzystanie silikonowego implantu to z jednej strony ryzyko odrzucenia wszczepu (jest to ciało obce), ale z drugiej do pewnego stopnia gwarancja utrzymywania się brodawki w odpowiednim kształcie. Największym problemem rekonstrukcji brodawki i otoczki sutkowej jest właśnie utrzymanie odpowiedniej wypukłości. Po zabiegu, z czasem, brodawki odtworzone bez wykorzystania implantów tracą swoją wysokość nawet o 50%. Wszczep silikonowy obniża się zaledwie o 30%, co jest znaczącą różnicą.