Rekonstrukcja piersi jest zakończona dopiero wtedy, gdy udaje się uzyskać wygląd piersi jak najbardziej zbliżony do naturalnego. Pierś to niewątpliwie nie tylko kształt, ale również brodawka i otoczka sutkowa, które często podczas amputacji również zostają usunięte. Można je jednak zrekonstruować.
 

Kształt i wykończenie

Rekonstrukcja piersi to zabieg zalecany każdej kobiecie, która musiała poddać się mastektomii. W bardzo wielu badaniach wychodzi, że panie po rekonstrukcji o wiele szybciej wracają do zdrowia i znacznie lepiej znoszą leczenie pod względem psychicznym. Podczas rekonstrukcji piersi lekarze dążą do odbudowania jej w taki sposób, żeby efekt końcowy był jak najbardziej podobny do piersi naturalnych. Nie zawsze jest to możliwe, jednakże nawet bardzo skomplikowane przypadki są zawsze bardzo drobiazgowo rozpatrywane. Rekonstrukcja piersi to zabieg, dzięki któremu kobieta lepiej czuje się w swoim ciele, okaleczonym po amputacji. Jednak chyba każda pani przyzna, że pierś bez brodawki i otoczki sutkowej to jeszcze nie jest do końca pierś. Na szczęście z każdym rokiem lekarze wypracowują coraz skuteczniejsze metody odbudowy również brodawki i otoczki sutkowej.
 
Nie trzeba polegać już wyłącznie na tatuażach, które co kilka lat trzeba było powtarzać, a które nie dawały w pełni efektu naturalnego. Dzisiaj możliwa jest rekonstrukcja tzw. zespołu brodawka-otoczka kilkoma metodami. Jedną z nich jest wykorzystanie własnej wypreparowanej skóry pacjentki. Technika ta łączy ze sobą wykorzystanie tatuażu jako nadanie odpowiedniej kolorystyki skórze oraz niewielkiej modyfikacji za pomocą operacji, dzięki której zyskuje się charakterystyczną wystającą część brodawki.
 

Opis zabiegu

Skórę do uformowania brodawki otrzymuje się dzięki tzw. płatowi chorągiewkowemu. Przez zabiegiem lekarz dokładnie oznacza na zrekonstruowanej piersi miejsce, w którym będzie utworzona nowa otoczka sutkowa oraz wielkość brodawki. Od okręgu brodawki odrysowuje następnie chorągiewkowy fragment płata skóry, który utworzy wystającą brodawkę. Płat ten jest specjalnie preparowany i zszywany podczas zabiegu, dzięki czemu tworzy wrażenie naturalnej brodawki. Otoczkę sutkową koloryzuje się za pomocą specjalnego tatuażu.
Właściwie każdy lekarz ma swoją metodę przeprowadzania tego zabiegu. Niektórzy od razu wykonują i rekonstrukcję i koloryzację – inni czekają, aż brodawka się zagoi i zyska odpowiedni kształt. Koloryzację wykonuje się specjalną techniką pigmentacji długotrwałej. Pigment wprowadza się głęboko w naskórek (w przeciwieństwie do zwykłego tatuażu, który jest nakładany płytko). Dzięki temu kolor utrzymuje się znacznie dłużej.
 
Odpowiednie dbanie o odtworzoną brodawkę to najważniejsze zadanie pacjentki. Regularne zmiany opatrunków zapobiegnie wdaniu się infekcji, tłusty opatrunek zapobiegnie uwalnianiu się barwnika z rany do wypreparowanej brodawki. Niestety, zrekonstruowana brodawka nie będzie reagowała na bodźce. Niemniej jednak warto zdecydować się na ten zabieg, ponieważ zakończy on de facto cały proces rekonstrukcji, zaś jego efekty są właściwie zawsze pozytywne.