Minister zdrowia wprowadza jasne obostrzenia, których nieprzestrzeganie będzie karane

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Polsce minister zdrowia ogłosił dziś nowe zasady, które będą obowiązywały w Polsce. Tak naprawdę niewiele się zmienia, nie wchodzą żadne dodatkowe obostrzenia. Policja będzie jednak stała surowo na straży ich przestrzegania. Minister zdrowia wprowadza jasne obostrzenia, których nieprzestrzeganie będzie karane.

Zero tolerancji dla nieprzestrzegania obostrzeń

Do tej pory wiele osób wykorzystywało luki w obowiązujących przepisach, aby nie przestrzegać obostrzeń. W związku z tym minister zdrowia postanowił je wypełnić. Zasady będą jasne, a ich nieprzestrzeganie spotka się z ostrą karą. Policja będzie pilnowała tego, aby w miejscach publicznych, gdzie jest to nakazane, wszyscy prawidłowo zasłaniali usta oraz nos. Kary dla osób, które noszą opuszczone maseczki lub zupełnie z nich zrezygnowały, będą surowo egzekwowane.  Na brak maseczki może sobie pozwolić tylko osoba ze stosownym zaświadczeniem od lekarza. Jeśli ten uzna, że istnieją ważne przesłanki zdrowotne uniemożliwiające zasłanianie ust oraz nosa,  może wydać takie zaświadczenie. Każdy, kto go nie będzie posiadał, zostanie ukarany stosownym mandatem.

Wysokość kary za brak prawidłowo założonej maseczki

Na konferencji prasowej poinformowano o tym, że wysokość kary za brak maseczki będzie wynosiła 500 zł. Policjant może jednak skierować sprawę do sanepidu, a ten ma prawo wymierzyć wyższą karę, jeśli uzna to za zasadne.

Walka z firmami wynajmującymi lokale na imprezy

O ile w Polsce można organizować imprezy okolicznościowe, to nie wolno robić wielkich imprez. Niektóre firmy jednak postanowiły to obejść, wynajmując lokal osobom prywatnym, które organizowały tam dyskoteki. Teraz policja będzie walczyła z takim procederem i to niezależnie od tego, w jakiej strefie znajduje się dany powiat.

System alertowy poinformuje nas o nowych obostrzeniach

System ostrzegania, dzięki któremu otrzymujemy m.in. alert burzowy, będzie też służył do informowania wszystkich mieszkańców danego powiatu o tym, jakie obostrzenia zostaną w nim prowadzone. Ma to zapobiec sytuacji, kiedy ktoś będzie powoływał się na swoją niewiedzę w tym zakresie.

Czy kary za brak maseczek wzrosną?

Minister zdrowia nie wyklucza, że kary za nienoszenie maseczek mogą zostać niebawem podwyższone, zwłaszcza gdy Polacy nadal będą lekceważyć ten obowiązek.

Rozgraniczenie dwóch manifestacji

Minister zdrowia przewiduje też lepsze rozgraniczenie dwóch manifestacji. Odległość między nimi ma wynosić co najmniej 100 metrów.

Co trzeci powiat byłby dziś w strefie żółtej lub czerwonej

Niepokoi wypowiedź ministra zdrowia, który stwierdził, że gdyby dziś decydował o przyłączeniu powiatów do czerwonych i żółtych stref, to 1/3 wszystkich powiatów znalazłaby się w jednej z nich. W praktyce oznacza to, że 1/3 Polaków musiałaby nosić maseczki także w przestrzeni publicznej, działalność lokali gastronomicznych i instytucji kulturalnych uległaby ograniczeniu, podobnie jak liczebność uczestników wesel oraz uroczystości okolicznościowych.