przeciwwskazania do stosowania Tadalafilu
Grafika dostarczona przez partnera

Każdy preparat leczniczy zawiera w swoim składzie substancje, które mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami – w takich sytuacjach przyjmowanie Tadalafilu Maxigra jest przeciwwskazane. Lek nie powinien być również stosowany u osób, u których występują określone objawy lub u pacjentów cierpiących na wybrane choroby i zaburzenia. W jakich przypadkach Tadalafil Maxigra nie może być zażywany przez mężczyzn?

Reakcje alergiczne i interakcje z innymi lekami

Lek Tadalafil Maxigra nie powinien być stosowany u osób, u których wystąpiła w przeszłości reakcja alergiczna na substancję czynną leku. Niewskazane jest również leczenie tadalafilem pacjentów, którzy przyjmują preparaty wpływające na uwalnianie tlenku azotu w organizmie. Do grupy leków tego typu zalicza się bowiem inne preparaty na zaburzenia erekcji, a takie połączenie substancji może doprowadzić do nagłego spadku ciśnienia tętniczego. Z tego powodu zakup Tadalafilu Maxigra w aptece online należy uprzednio wcześniej skonsultować z lekarzem prowadzącym. 

Tadalafil Maxigra nie powinien być również przyjmowany równolegle z lekami na bazie sildenafilu. Przeciwwskazane jest stosowaniu leku u osób po przebytym udarze mózgu, z niewydolnością wątroby i nieuregulowanymi zaburzeniami ciśnienia tętniczego. Tadalafil wchodzi również w interakcje z niektórymi grupami preparatów farmakologicznych, do których zalicza się między innymi estrogeny, blokery kanału wapniowego i nitraty. Rozpoczęcie leczenia lekiem Tadalafilem Maxigra należy wówczas skonsultować z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ istnieje ryzyko pojawienia się objawów niepożądanych lub znacznego obniżenia skuteczności farmakoterapii u danego pacjenta. 

Inne przeciwwskazania do stosowania Tadalafil Maxigra

Przeciwwskazania do przyjmowania tadalafilu obejmują również osoby, u których niezalecane jest współżycie seksualne. Leku nie mogą stosować pacjenci po neuropatii nerwu wzrokowego i utraty zdolności widzenia (wynikającej z zatrzymania przepływu krwi w tętnicy przedniej), z marskością wątroby i po zawale mięśnia sercowego. Przeciwwskazaniem jest również obecność degeneracyjnych zmian w obrębie siatkówki oka, u których występuje ryzyko wystąpienia patologii produkcji enzymów w obrębie aparatu wzroku. Większość przeciwwskazań stosowania tadalafilu jest podobna jak w przypadku sildenafilu. Na działaniu obu wymienionych preparatów opiera się większość leków na potencję. 

Tadalafil nie powinien być przyjmowany przez osoby, u których zdiagnozowano niedobór laktazy, czyli enzymu rozkładającego laktozę. Laktoza jest substancją pomocniczą w preparacie, dlatego spożycie jej przez taką osobę może doprowadzić do reakcji niepożądanych. Dodatkowo należy zrezygnować z leczenia Tadalafilem w przypadku osób poniżej 18 roku życia oraz pacjentów, u których występuje ciężka niewydolność nerek. 

Objawy niepożądane w przebiegu leczenia tadalafilem

Farmakoterapii tadalafilem mogą towarzyszyć takie objawy jak na przykład: 

  • bóle głowy, mięśni, stawów; 
  • niedrożność nosa; 
  • nudności. 

Do rzadziej występujących efektów ubocznych zalicza się z kolei: 

  • szumy uszne, 
  • bóle w śródpiersiu, 
  • widoczna krew w ejakulacie, 
  • krwawienia z prącia. 

W każdym z wyżej wymienionych przypadków należy sytuację tego typu skonsultować z lekarzem prowadzącym terapię.