Każdy stan chorobowy wymaga właściwej diagnostyki. Po wstępnym etapie polegającym na przejściu badań laboratoryjnych, w momencie gdy ich wyniki okazują się niejednoznaczne lub są niepokojące, lekarz prowadzący postanawia zazwyczaj przeprowadzić dodatkowe badania sprawdzające kondycję pacjenta. Do jednych z najczęściej zlecanych badań należy USG. Co to jest ultrasonografia i gdzie się ją stosuje?

Badanie ultrasonograficzne, powszechnie znane jako USG, jest metodą wykorzystywaną w diagnostyce różnorodnych chorób, pozwalającą na bezinwazyjne obrazowanie organów. Warto wiedzieć, że tę metodę badań wykonuje się jedynie do sprawdzenia tkanek miękkich ludzkiego organizmu. USG wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania i odbicia fal ultradźwiękowych, które różnie zachowują się w poszczególnych tkankach. W ten sposób można zbadać wszystkie organy w jamie brzusznej, sprawdzić stan rozwijającego się płodu, dokonać badania echokardiograficznego serca czy zbadać stan naczyń krwionośnych.

Tak różnorodne wykorzystanie USG powoduje, że jest ono niezwykle popularnym badaniem, które dodatkowo możne być uzupełnione przez znacznie bardziej specjalistyczne metody diagnostyki, takie jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Badania ultrasonograficzne są niezwykle popularne, jednakże powinny być wykonane i odczytane przez lekarzy specjalistów. Przykładem placówki, w której badaniami USG zajmują się specjaliści, jest Prywatna Przychodnia Lekarska w Warszawie, a na jej stronie – www.gabinetusg.com.pl – możemy znaleźć informacje o każdym z nich.

Jakie choroby można zdiagnozować za pomocą USG?

Badania USG najczęściej przeprowadzane są u pacjentów, u których podejrzewa się choroby układu moczowego, układu trawiennego, w tym dróg żółciowych oraz narządów rodnych – zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Warto dodać, że w przypadku niejednoznacznej diagnozy oraz obrazu, który może świadczyć o rozwoju choroby, pacjent powinien być kierowany na badania specjalistyczne, co zdarza się zwłaszcza przy zdiagnozowaniu wszelkiego rodzaju guzów. W przypadku badania układu pokarmowego USG pomoże wykryć niektóre choroby zapalne czy powikłania związane z zapaleniem wyrostka robaczkowego.

Z kolei echokardiografia pozwala ocenić pracę oraz budowę zastawek serca, przeprowadzić pomiar wielkości całego organu oraz zdiagnozować wady serca i nowotwory mięśnia sercowego. Badanie to także pozwala na wykrycie płynu w worku osierdziowym.
Dzięki badaniu dopplerowskiemu można natomiast zdiagnozować choroby związane z zaburzeniami pracy układu krwionośnego i wykrycie nawet drobnych schorzeń tętnic oraz żył, które w konsekwencji mogą prowadzić nawet do udaru mózgu, zawału serca czy zatorowości płucnej.