Obsesja dotycząca idealnego wyglądu i dążenia do perfekcyjnej sylwetki opanowała również Polki. Coraz częściej panie poddają się operacjom plastycznym, aby nie tylko zlikwidować defekty, lecz także aby poprawić swoje samopoczucie i wygląd. Czy w związku z operacją plastyczną można skorzystać ze świadczeń pochodzących z polisy na życie?

Operacja plastyczna to także operacja chirurgiczna

Często pacjentki klinik chirurgii plastycznej w pierwszym kontakcie z takimi placówkami nie zdają sobie sprawy z tego, że zabiegi plastyczne są ryzykowne. Należy je traktować pod tym względem na równi z zabiegami chirurgicznymi. Zdarza się, że wykonanie operacji plastycznej związane jest z koniecznością uśpienia pacjentki. Już sama narkoza może okazać się zabójcza dla kobiety, a zabieg ingerujący mocno w jej ciało to kolejne obciążenie dla organizmu. Lekarze wykonujący operacje plastyczne zawsze informują pacjentki o ewentualności wystąpienia pewnych komplikacji. Jeśli zaś ryzyko w przypadku danej pacjentki jest zbyt duże np. z uwagi na choroby układu oddechowego lub krwionośnego, chirurg odmówi wykonania operacji. Nie należy wówczas szukać innego lekarza, który podejmie się ryzykownego zabiegu, ponieważ ingerencja jest realnym zagrożeniem dla kobiety.
Czy w czasie przebywania w szpitalu i przeprowadzania zabiegów chirurgii plastycznej oraz późniejszej rekonwalescencji pacjentka może ubiegać się o uzyskanie świadczenia z polisy na życie?

Ubezpieczenie na życie a operacje plastyczne

Polisa na życie zapewnia bezpieczeństwo finansowe dla bliskich uposażonych w umowie ubezpieczeniowej, jeśli główny ubezpieczony zmarł. Jednocześnie niektóre ubezpieczenia na życie, w tym te oferowane przez firmę Signal Iduna, mogą mieć rozszerzony zakres ochrony o dodatkową umowę na wypadek pobytu w szpitalu i na wypadek operacji chirurgicznych. Czy jednak w ramach takich ubezpieczeń na życie można starać się o uzyskanie pieniędzy z sumy ubezpieczeniowej przy okazji poddawania się operacjom plastycznym?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy sięgnąć do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Wskazuje się w nich, że zakres ubezpieczenia umowy dodatkowej ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych nie obejmuje przypadków zabiegów chirurgicznych będących wynikiem operacji plastycznych czy zabiegów kosmetycznych. Poprawianie wyglądu w drodze operacji plastycznej nie będzie więc okolicznością, która zobowiązywałaby ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia klientowi.