asystentka stomatologiczna

Lekarze dentyści przywykli do pracy zespołowej i nie wyobrażają sobie, aby miało się to zmienić. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 roku w każdym gabinecie dentystycznym czy klinice stomatologicznej musi być zatrudniona wykwalifikowana asystentka lub higienistka stomatologiczna. Dlaczego asysta jest tak ważna dla lekarzy stomatologów i czy nie mogą oni samodzielnie wykonywać zabiegów profilaktycznych i leczniczych u pacjentów?

Praca asystentki stomatologicznej

Profesja asystentki stomatologicznej znajduje się w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a osoba po odpowiednim przeszkoleniu, legitymująca się dyplomem szkoły policealnej, np. w Białymstoku, może podjąć taką pracę. Wystarczy rok nauki w szkole policealnej w trybie dziennym lub zaocznym, aby zdobyć właściwe kwalifikacje do wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej. Oczywiście każdy kolejny miesiąc doświadczenia na takim stanowisku pracy jest bardzo cenny i stwarza większe szanse na stałe zatrudnienie w gabinecie stomatologicznym.

Absolwent szkoły policealnej np. w Białymstoku, który ukończył roczny kierunek dla asystentek i asystentów stomatologicznych, jest przygotowany pod względem merytorycznym i praktycznym do wypełniania wielu zadań zawodowych. Wśród nich wymienia się:

  • przygotowanie gabinetu dentystycznego i stanowiska pracy lekarza do przeprowadzania zabiegów leczniczych,
  • asystowanie stomatologowi podczas pracy,
  • przygotowanie i przechowywanie leków, narzędzi i materiałów,
  • wykonywanie czynności dezynfekujących,
  • wykonywanie czynności administracyjnych,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Rola asystentki stomatologicznej

Zarówno dla stomatologa, jak i dla pacjentów odwiedzających jego gabinet, praca asystentki stomatologicznej jest bardzo ważna. Jej pomoc okazuje się niezbędna podczas zabiegów profilaktycznych, leczniczych, a także w trakcie zabiegów chirurgicznych. Może odpowiednio wspierać dzieci i osoby niepełnosprawne w trakcie leczenia. Dyplomowana asystentka jest fachową pomocą dla lekarza dentysty. Jej brak w zespole stomatologicznym może skutkować zagrożeniem dla zdrowia, a niekiedy nawet życia pacjenta.

Co prawda asystentka nie może wykonywać samodzielnie na własną rękę żadnych czynności medycznych przy pacjencie. Za to odpowiada bowiem lekarz. Jednak asystentka wspiera jego pracę i ułatwia leczenie pacjentów.

Tekst sponsorowany