Osoby, które nie są zadowolone ze swojego uzębienia, mogą skorzystać z implantów. Niestety, w niektórych przypadkach sytuację utrudniają ubytki kostne.

Pacjentom, u których stwierdzono ubytki kostne, z pomocą przychodzi stomatologia estetyczna. Zabieg augmentacji umożliwia zastosowanie implantów zębowych.

Materiały kościotwórcze

Podczas augmentacji kości wykorzystuje się materiały kościotwórcze oraz specjalne membrany. Zdarza się, iż w celu wypełnienia ubytków kostnych przeprowadza się autoprzeszczep. Z ciała pacjenta pobiera się fragment kości, po czym umieszcza się go w jamie ustnej. Autoprzeszczep wiąże się z wykorzystaniem skalpela ultradźwiękowego, który pozwala przeprowadzić oszczędne cięcia w kości.

Sinus lift

Sinus lift jest jednym z najpopularniejszych zabiegów stomatologii estetycznej. Polega on na podniesieniu dna zatoki szczękowej. Zabieg przeprowadza się u osób, u których w okolicy zębów trzonowych i przedtrzonowych stwierdzono znaczne ubytki kostne. Uniemożliwiają one założenie implantów zębowych.

Zanik kości szczęki

Warto pamiętać, iż usunięciu zęba towarzyszy zanik kości szczęki. Często jest jej na tyle mało, iż wszczepienie implantów staje się niemożliwe. W sytuacji, gdy kość jest zbyt wąska, przeprowadza się rozszczepienie kości przy użyciu ultradźwięków lub lasera. To rozwiązanie znacznie skraca czas odbudowy kości.

Osocze bogatopłytkowe PRP

Osocze bogatopłytkowe PRP stymuluje odbudowę kości. Jednocześnie pełni rolę macierzy dla nowo powstających naczyń krwionośnych, które zaopatrują tkankę kostną w substancje odżywcze. Dawcą osocza bogatopłytkowego jest pacjent, u którego przeprowadza się augmentację kości. To rozwiązanie eliminuje ryzyko zakażenia groźnymi wirusami tj. HIV czy HCV.

Wprawdzie ubytki kostne utrudniają założenie implantów, ale augmentacja kości rozwiązuje problem.