Dbając o swoje zdrowie, Polacy coraz częściej decydują się na wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego. Pozwala ono na korzystanie ze świadczeń medycznych w bardziej komfortowych warunkach, bez konieczności oczekiwania w długich kolejkach w publicznych przychodniach i szpitalach. Do wyboru mamy ubezpieczenie w formie indywidualnej, rodzinnej lub pakiety grupowe. Na co się zdecydować?

Ubezpieczenie grupowe najczęściej w zakładzie pracy

Zdecydowana większość osób w Polsce, spośród 750 tys. posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne, korzysta z niego w formie grupowej. Najczęściej ma ono postać abonamentu medycznego, czyli ubezpieczony może korzystać ze świadczeń w wybranych placówkach medycznych tylko do udostępnionego limitu kosztów. Jeśli go przekroczy, będzie musiał samodzielnie dopłacić za zrealizowane badania. Ubezpieczenia zdrowotne grupowe mogą mieć okrojony zakres, na przykład pracownik może korzystać wyłącznie z konsultacji u lekarzy internistów czy też z podstawowych badań laboratoryjnych. Jeśli pracodawca w formie pozapłacowej motywacji pracowniczej zapewnia nam grupowe ubezpieczenie zdrowotne, powinniśmy sprawdzić, z jakich świadczeń w jego ramach będziemy mogli korzystać.

Indywidualne i rodzinne

Chcąc korzystać z pełnego pakietu świadczeń medycznych, w tym szczepień, wizyt domowych, diagnostyki obrazowej czy wizyt u specjalistów oraz z zabiegów szpitalnych i ambulatoryjnych, musimy samodzielnie wykupić ubezpieczenie zdrowotne, które jest oferowane w wielu firmach ubezpieczeniowych, w tym w Signal Iduna, w formie indywidualnego lub rodzinnego pakietu. Pakiet indywidualny dotyczy tylko jednej osoby, która podpisuje stosowną umową z firmą ubezpieczeniową. Z kolei ubezpieczenie rodzinne jest formą ubezpieczenia grupowego, gdzie osoby, które mogą być objęte ubezpieczeniem, są precyzyjnie określone przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego w pakiecie rodzinnym ze świadczeń zapewnianych przez placówki medyczne w ramach polisy ubezpieczeniowej mogą korzystać ubezpieczony oraz członkowie jego najbliższej rodziny, zwykle współmałżonek i dzieci.

Ubezpieczenie indywidualne z reguły będzie miało niższą składkę miesięczną opłacaną przez ubezpieczonego niż ubezpieczenie rodzinne, choć w przeliczeniu na jedną osobę w wielu przypadkach korzystniejsza będzie opcja wykupienia polisy dla wszystkich członków rodziny. Każdy klient firmy ubezpieczeniowej sam powinien podjąć decyzję, jakie ubezpieczenie w jego indywidualnym przypadku będzie najlepsze dla pełnej ochrony zdrowia jego i jego najbliższych.