Również zrekonstruowane piersi mogą być ponownie piękne. Brodawka i otoczka sutkowa jest swoistym dopełnieniem piersi – dzięki nim pierś to coś więcej, niż tylko odpowiedni kształt. Współczesne metody rekonstrukcji dają możliwość stworzenia brodawki i otoczki sutkowej na nowo, również u tych Pań, które musiały poddać się pełnej mastektomii.
 

Różne techniki zabiegu

Odtworzenie brodawki i otoczki sutkowej to dopełnienie rekonstrukcji piersi. Wykonywane jest na sam koniec procesu rekonstrukcji. Pacjentki bardzo często zwracają uwagę, że dopiero po tym etapie odtwarzania piersi poczuły się ponownie kobieco. To tylko przypomina nam, jak wielką wagę mają w naszym życiu maleńkie szczegóły. Dopiero razem z brodawką sutkową pierś ponownie staje się dumą kobiety. Jej odtworzenie ma znaczenie nie tyle fizjologiczne – zrekonstruowana pierś nigdy nie będzie pełniła takich samych funkcji, co pierś poddana amputacji – ale psychiczne. Pierś odzyskuje pełnię swojego kształtu i koloru, pomimo zubożenia o tradycyjne jej funkcje (np. możliwość karmienia piersią).
 
Zabieg rekonstrukcji tzw. zespołu brodawka-otoczka sutkowa (od angielskiego skrótu NAC, nip ple-areola complex) wykonywany jest różnymi metodami, wciąż udoskonalanymi. Operacja wymaga od chirurga wprawy i pewnej wizji, jak pierś będzie wyglądała i jakie w ogóle są możliwości od osiągnięcia. Przy rekonstrukcji tylko jednej brodawki i otoczki chirurg musi zwrócić uwagę, żeby była ona możliwie jak najbardziej podobna do drugiej piersi. Rekonstrukcja obu brodawek zdaje się być zadaniem nawet łatwiejszym, ponieważ chirurg pracuje na obu piersiach w analogiczny sposób, dzięki czemu osiąga taki sam wynik a piersi wyglądają symetrycznie.
 
Metody rekonstrukcji dzielą się na dwie kategorie – rekonstrukcje w wykorzystaniem przeszczepów tkanek oraz miejscowe plastyki płatowe. Decyzja, z której metody skorzysta chirurg, poprzedzona jest wieloma badaniami i porównaniami.
 

Wykorzystanie drugiej brodawki i otoczki sutkowej

Istnieje możliwość pobrania z drugiej piersi części brodawki i otoczki sutkowej. Dzięki temu odtworzony zostaje cały zespół brodawka-otoczka na piersi zrekonstruowanej. Nie różni się on kolorem ani fakturą, jednakże metoda ta powoduje, że obie brodawki i otoczki sutkowe są w efekcie końcowym o połowę mniejsze od oryginalnych.
 

Wykorzystanie plastyki płatowej

W tej technice chirurg wykorzystuje do stworzenia wzgórka brodawki okoliczne fragmenty skóry. Są one zawijane w ten sposób, żeby utworzyły w efekcie brodawkę. W tym przypadku możliwe jest również wykorzystanie specjalnych silikonowych wszczepów, dzięki którym brodawka odzyska swoje charakterystyczne zakończenie, a nie tylko otoczkę.
 

Odzyskiwanie koloru

Najczęstszym problemem zrekonstruowanej brodawki i otoczki sutkowej jest jej odpowiednia kolorystyka. W celu uzyskania odpowiedniego koloru stosuje się specjalne tatuaże śródskórne.