Przechowywanie leków w obrocie pozaaptecznym może budzić kontrowersje. Jak zatem powinny być przechowywane i jak wpływa na nie temperatura?

 Leki należy przechowywać w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci. To sformułowanie na pamięć znają już nawet pacjenci. Niestety często ta zasada jest łamana jeszcze przed ich sprzedaniem. Mimo wysokiej świadomości na temat przechowywania leków, niewiele osób zwraca na to uwagę.

Wiele leków wrażliwych jest na światło, wilgoć i temperaturę. Dlatego nie powinno się ich przechowywać w łazience, w pobliżu kaloryfera, lodówce (z wyjątkiem tych, które mają takie wskazanie) czy w miejscu nasłonecznionym. Przykładowo pozostawienie aspiryny w zbyt ciepłym i wilgotnym miejscu może spowodować rozkład na kwas octowy i salicylowy. Są to substancje drażniące żołądek

W związku z obawami pacjentów, a także samych farmaceutów, powstała nawet akcja społeczna, która ma na celu uświadamianie ludziom zagrożeń wynikających z obecnych regulacji prawnych oraz przesłanie stosownych pism do rządu polskiego. Petycję można podpisywać m.in. na stronie lekitylkozapteki.pl.

Na kilka pytań dotyczących przechowywania leków odpowiedział dr farm. Stanisław Piechula z Apteki STARA w Mikołowie.

W jakiej temperaturze powinny być przechowywane leki?

Zdecydowaną większość leków należy przechowywać w temperaturze do 24 stopni, a niektóre z nich w lodówce. Gdy kupujemy je w aptece, farmaceuta z pewnością zwróci uwagę na to, które z nich wymagają specjalnego przechowywania. W obrocie pozaaptecznym może być z tym różnie.

Czyli leki przechowywane na stacjach benzynowych czy w supermarketach są przechowywane nieprawidłowo?

 Akurat w tych miejscach najczęściej temperatura jest przestrzegana. Gorzej może być w mniejszych sklepikach, kioskach gdzie czasami leki prażą się na wystawie w słońcu. Natomiast nigdzie nie jest przestrzega ochrona leków przed dziećmi i zapewnienie właściwej informacji, co wymagane jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia. W Polsce jest ono notorycznie łamane.

Co grozi źle przechowywanym lekom? Jakie konsekwencje mogą czekać pacjenta, który je spożyje?

 Źle przechowywany lek może działać słabiej lub w ogóle nie wykazywać swojej aktywności, a więc pacjent nie odczuje oczekiwanego skutku. Reasumując, kupując lek źle przechowywany, pacjent wyrzuci pieniądze w błoto, a jego stan, jako nieleczony, może się jeszcze pogorszyć.