Pomimo dbałości o higienę naszej jamy ustnej i systematycznych wizyt u stomatologa przed niektórymi problemami nie jesteśmy w stanie się ustrzec. Czasem naszych zębów nie da się już uratować przez co zostajemy zmuszeni do ich usunięcia i zastąpienia. Czym je jednak zastąpić?

Protezy – trzecie zęby

Wielu ludzi traci swoje stałe zęby w wyniku chorób czy zaniedbań. Na szczęście istnieje metoda, która pozwala w mniejszym lub większym stopniu przywrócić naturalny wygląd naszego uzębienia – są to protezy. Protezy to po prostu sztuczne wytwory, które służyć mają zastąpieniu brakujących lub uszkodzonych części naszego uzębienia. W przeciwieństwie do implantów nie stają się one nigdy naturalną częścią naszego organizmu, zawsze pozostają ciałem obcym. Protezy stomatologiczne są aparatami leczniczo-rehabilitacyjnymi. Pozwalają one na zahamowanie postępującego zniekształcenia i innych chorób naszego uzębienia wynikających z ubytków w nim występujących.
Protezy możemy podzielić na stałe i ruchome. Te pierwsze odznaczają się niebywałą estetyką, wysokim komfortem użytkowania, wystarczają na wiele lat i dają poczucie posiadania „własnych zębów”, co jest niezwykle ważne. Z kolei protezy ruchome oferują zadowalającą estetykę przy niskiej cenie, dodatkowo dają możliwość dokonywania korekt i napraw. Podobnie jak protezy stałe, wpływają one bardzo korzystnie na dykcję, pozwalają na naturalny uśmiech.

Na czym polega leczenie protetyczne?

Niezmiernie ważne jest, aby każde ubytki jakie pojawią się w naszym uzębieniu jak najszybciej uzupełnić. Zaniedbanie tej kwestii może doprowadzić do utraty kolejnych zębów. Kiedy w jamie ustnej pojawia się przerwa, sąsiadujące zęby zaczynają obracać się i przesuwać. Wystąpić mogą również poranne bóle mięśni twarzy i głowy w okolicach skroni – zjawiska takie wcale nie należą do rzadkości. Aby uniknąć tych wszystkich komplikacji warto skorzystać z implantów lub też właśnie z protez. Leczenie protetyczne jest wciąż rozwijającą się dziedziną stomatologii, która ma wiele do zaoferowania swoim pacjentom. Jej głównym celem jest uzupełnianie brakujących zębów lub ich fragmentów. Polega ono na noszeniu przez pacjentów uzupełnień protetycznych zwanych protezami, które mają za zdanie zastąpić brakujące części uzębienia.

Jakie urządzenie protetyczne jest dla mnie odpowiednie?

Na wybór protezy składa się wiele czynników i nie jest to rzecz łatwa. Stomatolog podczas wyboru urządzenia protetycznego bierze pod uwagę takie czynniki jak wiek pacjenta, lokalizacja braku zęba, postać zgryzu, możliwości finansowe pacjenta, jego potrzeby i oczekiwania. Często zdarza się, że do podjęcia finalnej decyzji niezbędne okazują się zdjęcia RTG uzębienia. Najczęściej po przeanalizowaniu wszystkich zebranych danych stomatolog przedstawia pacjentowi kilka opcji do wyboru i pomaga mu w wyborze tej najbardziej korzystnej i najwłaściwszej.