Wbrew pozorom, trądzik nie jest dolegliwością nastolatków. Z tą chorobą coraz częściej zmagają się osoby po 30. roku życia. Zapraszamy do wzięcia udziału w programie SVEA Anti-Acne.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy regulamin. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w akcji prosimy o przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, telefon) na adres konkurs@zadbajosiebie.pl .

SVEA Anti-Acne – to program obejmujący cykl konsultacji z naszym specjalistą, umożliwiający eliminację przyczyn występowania trądziku i widoczne poprawienie stanu skóry. Program trwa kilka tygodni i jego powodznie zależy od osoby, która się jemu poddaje. Zgodnie z filozofią Svea Holistic,  organizator akcji posługuje się wyłącznie naturalnymi metodami.

CZEGO NIE ROBI SVEA HOLISTIC: Nie leczy, nie stosuje medykamentów, nie używa maszyn, nie rekomenduje ”cudownych ” diet.

CO ROBI SVEA HOLISTIC: Stosuje naturalne kosmetyki szwedzkie, szwedzkie lub polskie suplementy diety, doradza i pomaga w zmianie nawyków higieny, żywienia, pielęgnacji osobistej.
Przebieg programu SVEA Anti-Acne:

SVEA HOLISTIC poszukuje 1-3 osób w wieku od 16 do 25 roku życia, najlepiej z Warszawy lub bliskich okolic (z uwagi na konieczność konsultacji na miejscu w Warszawie), które bezpłatnie skorzystają z programu antytrądzikowego SVEA Anti-Acne.

Z każdą osobą chętną do wzięcia udziału w programie przeprowadzony zostanie wstępny, bezpłatny wywiad w  ośrodku SVEA HOLISTIC w Warszawie. Celem wywiadu jest zapoznanie się z pacjentem, stanem jego skóry, nawykami żywieniowymi etc. Ten wywiad pozwoli określić, czy nie ma przeszkód, aby dana osoba mogła wziąć udział w programie. Wywiad pełni także funkcję informacyjną dla kandydatów, którzy będą mogli dowiedzieć się jakiego rodzaju produkty będą im proponowane, jakkolwiek  nie jest to wywiad o charakterze reklamowym.

Spośród osób, które się zgłoszą, wybrane zostaną 1-3 osoby, które bezpłatnie skorzystają z programu antytrądzikowego SVEA Anti-Acne. Program obejmuje konsultacje w zakresie kosmetyków, suplementów diety, odżywiania się etc.

Osoby wybrane do udziału w programie  odbędą cykl konsultacji w ośrodku SVEA HOLISTIC  w Warszawie, w terminach indywidualnie uzgodnionych. W zależności od rodzaju problemu (trądziku), wybrana osoba dostanie od firmy bezpłatnie kosmetyki oraz suplementy diety, które zostaną uznane za niezbędne dla powodzenia programu. Może się zdarzyć, że specjalista uzna za celowe zastosowanie innych, ogólnodostępnych witamin lub suplementów diety – w takim wypadku dana osoba może zostać poproszona o zakupienie ich w dowolnej aptece lub sklepie we własnym zakresie, jednak decyzja o tym, czy tak zrobi, pozostanie w jej gestii.

Orientacyjny czas trwania programu : ok. 6 tygodni. W tym czasie odbędą się przynajmniej trzy konsultacje, po których, o ile uczestnik będzie się sosował do zaleceń specjalisty, powinna nastąpić zdecydowana poprawa stanu cery, eliminacja lub stanowcze złagodzenie trądziku.

Pierwsza konsultacja ( czas trwania – ok 1 godziny) , druga konsultacja, po ok. 2 tygodniach – 20 minut, trzecia konsultacja, po kolejnych 4 tygodniach.

Kto prowadzi konsultacje:

Dyplomowana dietetyczka i kosmetyczka naturalna (dyplom Axelsons Institut w Sztokholmie). Wieloletni pracownik ośrodków zdrowotnych na terenie Szwecji. Fascynatka natury i prostych, naturalnych rozwiązań.

Korzyści dla uczestnika programu:

  • poprawa stanu cery wyłącznie dzięki naturalnym metodom – bez chemii, lekarstw, zabiegów przy pomocy maszyn
  • zdobycie niezbędnej, ale prostej wiedzy dot. właściwej pielęgnacji i odżywiania, która umożliwi utrzymanie cery w normie w przyszłości
  • w przypadku powodzenia programu wynagrodzenie pieniężne dla uczestnika. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest pomyślne przejście programu, przez co rozumie się widoczną poprawę stanu skóry, w tym całkowicie lub znaczące ustąpienie widocznych objawów trądziku.

Wymagania w stosunku do uczestnika programu:

  • wiek 16 – 25 lat
  • silna wola i stosowanie się do zaleceń oraz ustaleń poczynionych w trakcie konsultacji
  • brak równoczesnego uczestniczenia w innych formach terapii (np. lecznia dermatologicznego)

Zobowiązania uczestnika programu 

Podpisanie krótkiej umowy upoważniającej firmę SEVA HOLISTIC  do wykorzystania dokumentacji zdjęciowej wykonanej w trakcie programu do celów marketingowych firmy. Umowa jest podpisywana na pierwszej konsultacji otwierającej program (tej godzinnej). Podczas pierwszej i każdej kolejnej wizyty będzie wykonywana dokumentacja zdjęciowa, obrazująca stan skóry na początku programu oraz po jego zakończeniu. Jeżeli wynik programu będzie pozytywny – uczestnik będzie się sosował do naszych zaleceń i stan skóry ulegnie poprawie, uczestnik dostanie wygnagrodzenie pieniężne, a my otrzymamy prawo posługiwania się zdjęciami w materiałach marketingowych. Jeżeli uczestnik programu jest nieletni, na pierwszą konsultację musi przyjść z jednym z rodziców. W tym wypadku rodzice powinni podpisać umowę.

Na żadnym etapie programu nie są pobierane od uczestników żadne opłaty.