Szanowni Państwo,
w ostatnich latach zdecydowanie zwiększa się liczba osób, które osiągają wiek podeszły. Pociąga to za sobą konsekwencje o charakterze nie tylko ekonomicznym i socjalnym, lecz także medycznym. W Polsce osoby starsze stanowią ponad 1/3 pacjentów szpitalnych oddziałów ratunkowych, a koszty ich leczenia pochłaniają blisko 25% wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie szpitalne. Podobnie jest w podstawowej opiece zdrowotnej, gdzie najczęściej spotyka się chorych, którzy przekroczyli 70. rok życia.

 

Starzenie przebiega wielopłaszczyznowo, jest procesem bardzo zróżnicowanym i dlatego często trudno odróżnić starość od choroby lub zdefiniować zależność pomiędzy chorobą a jakością życia, gdyż istotną rolę odgrywają też sprawność fizyczna i poznawcza, a także czynniki o charakterze socjalnym. U części chorych relatywnie krótka perspektywa dalszego życia powoduje, że utrzymanie i poprawa jakości życia stają się równie ważne jak jego wydłużanie. Ponadto pacjenci najstarsi oraz osoby w okresie wczesnej starości, które charakteryzuje wielochorobowość, nasilenie niesprawności lub problemów socjalnych, stanowią szczególne wyzwanie dla lekarza ze względu na brak badań i rekomendacji, które mogłyby być pomocne w podejmowaniu decyzji diagnostycznych i terapeutycznych. W tych sytuacjach decydującą rolę zaczyna odgrywać doświadczenie kliniczne, a medycyna staje się bardziej sztuką niż nauką.

 

Ze względu na złożoność dolegliwości, które dotykają osoby starsze, niezbędne jest interdyscyplinarne podejście, wymagające zarówno wiedzy, jak i empatii. Z tego względu w ramach Kongresu pragniemy zaproponować Państwu spotkanie z ekspertami z wielu dziedzin, doświadczonych w rozwiązywaniu problemów najstarszych pacjentów. Jestem przekonany, że prezentowane wykłady i dyskusje przyczynią się do zwiększenia naszej wrażliwości na problemy starszych pacjentów.

 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Kierownik Naukowy

 

Szczegółowe informacje:

Z uwagi na ogromne zainteresowanie uczestnictwem w Kongresie a ograniczoną liczbę miejsc w sali konferencyjnej, jesteśmy zmuszeni zamknąć rejestrację.
Osoby, które zgłosiły już chęć uczestnictwa w tym wydarzeniu na naszym panelu, ale nie uiściły dotychczas opłaty, informujemy, że ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 9 czerwca br.
Jednocześnie informujemy, że o gwarancji uczestnictwa decyduje kolejność nadsyłania wpłat.

Opłat na miejscu nie przyjmujemy.

 

Termin:
14-15 czerwca 2013 r.

 

Miejsce:
Sheraton Sopot Hotel
ul. Powstańców Warszawy 10, 81-718 Sopot

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

Patronat Honorowy:
Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz

 

Organizatorzy:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Wewnętrznych oraz wydawnictwo Termedia

 

Biuro organizacyjne:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

 

Uczestnicy Kongresu otrzymają punkty edukacyjne.
Więcej informacji na oficjalnej stronie konferencji – TUTAJ.