Dermatologia 2013 to kolejna, czwarta już, edycja autorskiego programu edukacji „Dermatologia – standardy postępowania, najnowsze doniesienia”, po cyklach zrealizowanych w latach 2010, 2011 oraz 2012.
 
Edukacja środowiska medycznego w ramach programu obejmuje organizację cyklu sympozjów dla lekarzy w 9 największych miastach wojewódzkich Polski. Sympozja prezentują najwyższy poziom merytoryczny, a ich formuła ma charakter praktyczny. W trakcie szkoleń omawiane są najciekawsze przypadki kliniczne, a treści teoretyczne ilustrowane przykładami z praktyki zawodowej wykładowców. Analizując doświadczenia zebrane podczas minionych konferencji, postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczestników i poszerzyć program tegorocznego cyklu o debatę poruszającą najbardziej nurtujące problemy w dermatologii z udziałem Komitetu Naukowego oraz Lokalnych Ekspertów. Możliwość wymiany opinii jest szczególnie istotna dla uczestników szkoleń.
 
Wstęp dla lekarzy jest bezpłatny.
 
Uczestnicy otrzymają Certyfikaty potwierdzające udział w Sympozjum oraz 6 punktów edukacyjnych.
 
Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. med. Zygmunt Adamski – Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Kierownik Zakładu Mikologii Lekarskiej i Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Ordynator Oddziału Chorób Skóry Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu,
 • Prof. dr hab. med. Andrzej Kaszuba – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego; Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Prof. dr hab. med. Jacek Szepietowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu,
 • Dr hab. med. Adam Reich – Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego; Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu,

Oraz:

 • lokalni eksperci z dziedziny dermatologii

 

Od 1 stycznia rejestracja na konferencje odbywa się za pośrednictwem strony:

www.e-medycyna.pl/sympozja

 
Plan konferencji Dermatologia 2013:

 • 20-04-2013 Katowice
 • 18-05-2013 Kraków
 • 07-09-2013 Trójmiasto
 • 27-09-2013 Białystok
 • 28-09-2013 Lublin
 • 09-11-2013 Wrocław
 • 15-11-2013 Poznań
 • 16-11-2013 Warszawa
 • 30-11-2013 Łódź