„NOWOCZESNA KLINIKA” to czasopismo, którego celem jest systematyczne dostarczanie unikalnych
informacji biznesowych, pomagających usprawnić funkcjonowanie prywatnych i publicznych
ośrodków ochrony zdrowia.

Miesięcznik branżowy o zasięgu ogólnopolskim.
NAKŁAD: 7 000 egzemplarzy.

Czasopismo jest skierowane do:

 • właścicieli klinik medycznych,
 • menedżerów prywatnych i publicznych przychodni i szpitali,
 • menedżerów gabinetów i klinik stomatologicznych,
 • menedżerów i specjalistów z zakresu ubezpieczeń medycznych,
 • menedżerów centrów rehabilitacji
 • menedżerów klinik medycyny estetycznej
 • dystrybutorów i hurtowni posiadających w swoim asortymencie aparaturę medyczną,
 • stomatologiczną oraz wyroby stosowane w chirurgii estetycznej i dermatologii kosmetycznej.

W publikacjach poruszamy najistotniejsze tematy dotyczące:

 • funkcjonowania i zarządzania placówkami,
 • nowości na rynku,
 • asortymentu produktów i sprzętu medycznego,
 • technologii.

Na naszych łamach publikujemy porady prawne, analizy rynku oraz informacje niezbędne do prowadzenia i rozwijania działalności w branży medycznej.
W miesięczniku zamieszczamy różnorodne wiadomości z życia firm, informujemy o zmianach personalnych, o podpisanych kontraktach, jubileuszach, konferencjach i spotkaniach.
Prezentujemy rozmowy z menedżerami i prezesami firm działających na rynku prywatnej ochrony zdrowia, którzy na naszych łamach dzielą się swoimi doświadczeniami.
Ze szczegółową tematyką oraz zawartością merytoryczną można się zapoznać na stronie
internetowej: www.nowoczesna-klinika.pl

DYSTRYBUCJA:

prenumerata, direct mail, targi, konferencje, sympozja, kongresy.

Prenumerata

Aktualny numer czasopisma oraz możliwość zamówienia prenumeraty znajdziesz tutaj