Psychologia

Myślenie abstrakcyjne kontra konkretne – dlaczego świat potrzebuje różnych typów osobowości?

Myślenie abstrakcyjne kontra konkretne

Zdjęcie autorstwa mentatdgt z Pexels

Czy wiesz, że istnieje aż 16 różnych typów osobowości? Jest to bardzo pobieżny podział, nie uwzględnia bowiem nasilenia poszczególnych zmiennych. Niektórzy ludzie są tylko nieco bardziej ekstrawertyczni niż introwertyczni. Nieco bardziej zorganizowani niż spontaniczni. Myślenie abstrakcyjne kontra konkretne – dlaczego świat potrzebuje różnych typów osobowości?

Spis treści:

  1. Składowe osobowości człowieka
  2. Czym charakteryzuje się myślenie abstrakcyjne?
  3. Co wyróżnia myślenie konkretne?
  4. W jakiej pracy sprawdzą się różne typy osobowości?
  5. Jak porozumieć się z osobą reprezentującą inny typ myślenia?

Składowe osobowości człowieka

Na nasz typ osobowości składają się 4 główne elementy składowe. Każdy z nich występuje w dwóch wariantach, co daje nam łącznie 16 kombinacji. Często jednak zdarza się w kilku składowych jedna wersja przeważa w niewielkim stopniu. Jakie elementy składowe tworzą naszą osobowość? Ekstrawersja lub introwersja, zorganizowany styl pracy lub swobodny, nastawienie na myślenie lub emocje oraz myślenie abstrakcyjne i konkretne. Każdy z nas jest inny, co nie oznacza, że gorszy. Świat potrzebuje wszystkich 16 typów osobowości, ponieważ te wzajemnie się dopełniają, umożliwiając postęp cywilizacyjny.

Czym charakteryzuje się myślenie abstrakcyjne?

Myślenie abstrakcyjne charakteryzuje te osoby, które skłaniają się na wnioskach płynących z jakiejś sytuacji. Je interesuje praktyczne zastosowanie danej wiedzy. Tacy ludzie potrafią myśleć koncepcyjnie, tworzyć nowe projekty, rozwiązywać problemy. Nie są najlepsi w realizacji szczegółów. Bije z nich kreatywność, która może zostać z pożytkiem wykorzystana. Osoby myślące abstrakcyjnie nie wiedzą często, gdzie znajduje się jakaś ulica. Jeśli jednak powiesz, że mieści się tam Urząd Skarbowy, znany sklep odzieżowy, to od razu będą wiedziały, o jakim miejscu wspominasz. Osoby myślące abstrakcyjnie nie skupiają się na szczegółach, nuży je mrówcza praca. Natomiast z każdej sytuacji wyłuskują to, co dla nich najistotniejsze. Lekcje historii mogą je nudzić. Natomiast planowanie doświadczenia na chemii już nie. Chętnie poznają też procedury reklamacyjne, aby móc z nich korzystać. Osoby myślące abstrakcyjnie cechuje pragmatyzm. Ich kreatywne projekty służą zaspokojeniu konkretnej potrzeby.

typy osobowości
Zdjęcie autorstwa SHVETS production z Pexels

Co wyróżnia myślenie konkretne?

Osoby stawiające na konkret, odbierają świat wszystkimi zmysłami i rejestruje tylko to, na co one wskazuje. Dużo trudniej przychodzi im snucie teorii, wysuwanie wniosków, myślenie koncepcyjne. Są natomiast bardzo drobiazgowe i dokładne. Z pewnością nie pominą żadnego detalu. Potrafią godzinami dłubać przy rzeźbie czy raporcie ze statystykami. Tego typu praca im odpowiada. Osoby ceniące konkret często gubią się pod ciężarem drobiazgów, tracą to, co najważniejsze, czyli szerszy ogląd na daną sytuację.

W jakiej pracy sprawdzą się różne typy osobowości?

Osoby myślące abstrakcyjnie lepiej sprawdzą się w zawodach kreatywnych. To dobrzy menedżerowie, marketingowcy, kierownicy projektu, psychologowie i specjaliści od nauk przyrodniczych.  Natomiast osoby ceniące sobie konkret zazwyczaj sprawdzają się w roli księgowego, urzędnika, głównego analityka banku, lekarza, weterynarza etc. Każdy człowiek reprezentuje inne predyspozycje zawodowe. Jednak dla każdego znajduje się miejsce na rynku pracy. Potrzebujemy zarówno psychologów, jak i księgowych.

Jak porozumieć się z osobą reprezentującą inny typ myślenia?

Jeśli spotka się osoba myśląca abstrakcyjnie z konkretną, powinna pamiętać o tym, aby przedstawić swojemu rozmówcy suche dane oraz ogólny wniosek. Natomiast osoba konkretna nie powinna wyciągać na światło dzienne zbyt wielu szczegółów, bo zanudzi osobę myślącą abstrakcyjnie. Powinna natomiast postawić na sedno sprawy. To ułatwi komunikację obu stronom.

Dodaj komentarz