Konferencja dotycząca chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej piersi odbędzie się 14 czerwca 2014 roku w Lublinie.Sympozjum tradycyjnie organizowane jest wraz z dr. hab. n. med. Jerzym Jankau. Celem spotkania jest przedstawienie aktualności w dziedzinie leczenia raka piersi oraz operacjach onkoplastycznych i rekonstrukcyjnych. Tematem konferencji również będzie chirurgia estetyczna piersi. Nową tematyką poruszaną na sympozjum będzie współpraca z radiologami.

Prelegenci polscy i zagraniczni o wyrobionej renomie są gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego obrad. Wydarzenie objęte jest patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii plastycznej – prof. dr. hab. n. med. Jerzego Strużynę.

 

Termin: 14.06.2014

Miejsce: Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2
20-090 Lublin