Zdrowie

Kiedy kaszel powinien cię zaniepokoić?

Kiedy kaszel powinien cię zaniepokoić

Adobestock, grafika przekazana przez partnera

Występowanie kaszlu nie zawsze musi wskazywać na chorobę. Sporadyczne odkasływanie to naturalna fizjologiczna czynność. Na co więc zwracać uwagę, co nas powinno zaniepokoić w związku z kaszlem? Odpowiadamy!

Niepokojące  objawy

Kaszel jest naturalnym odruchem fizjologicznym i mechanizmem, który służy oczyszczaniu drzewa oskrzelowego naszych dróg oddechowych. Jest on pożądanym odruchem dzięki temu, że umożliwia usuwanie nadmiaru wydzieliny oraz zapobiega przedostawaniu się ciał obcych ku dolnym odcinkom dróg oddechowych.

Odruchy kaszlu mogą zostać spowodowane bodźcem mechanicznym lub fizykochemicznym wpływającym na receptory kaszlowe, które rozmieszczone są w obrębie błony śluzowej dróg oddechowych – w nosie, zatokach obocznych nosa, tchawicy, oskrzelach, krtani, ale również i w obrębie błony śluzowej uszu, przełyku – a nawet – żołądka, osierdzia, opłucnej ściennej czy przepony. 

Pojedyncze odkaszlnięcia mogą się zdarzać i nie stanowić źródła naszego niepokoju.

Naszą uwagę przyciągnąć powinny towarzyszące kaszlowi dolegliwości, które sprawiają nam dyskomfort, takie jak gorączka, duszności (trudność w oddychaniu), ból, poczucie nadmiernego ucisku w klatce piersiowej, czy też znaczne osłabienie.

Zwłaszcza w występowaniu kaszlu mokrego, naszą ostrożność może wzbudzić charakter treści wydalanej razem z kaszlem. Plwocina ropna, zabarwiona na żółto lub na zielono, może współwystępować z zakażeniem zatok przynosowych, oskrzeli lub płuc. 

Śluzowa, biaława, gęsta i lepka plwocina świadczyć może o przewlekłym zapaleniu oskrzeli lub przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP). Występujące w plwocinie grudki i czopy mogą wskazywać na grzybicę płuc lub mukowiscydozę. Krew pojawiająca się w plwocinie świadczyć może o szeregu groźnych schorzeń. Wszystkie powyższe przypadki zdecydowanie powinny nas skłonić do zgłoszenia się do lekarza.

Owe uciążliwe dolegliwości mogą się nasilać, zdecydowanie jednak – jeśli to coś poważnego – ich występowanie szybko się nie kończy, podobnie jak towarzyszący im kaszel.

Przedłużające się trwanie kaszlu

Kaszel – w zależności od długości swego trwania – klasyfikowany jest jako kaszel ostry (trwający do 3 tygodni), kaszel podostry (trwający 3-8 tygodni) oraz kaszel przewlekły (trwający ponad 8 tygodni)

Kaszel trwający powyżej ośmiu tygodni to już jest to coś, co powinno wzbudzić nasz niepokój. Przyjmuje się, że taka granica czasowa wskazuje na uporczywe schorzenie, a przedłużający się kaszel przewlekły jest zazwyczaj przejawem poważnych chorób – nie wszystkie odnoszą się do układu dróg oddechowych – takich jak astma oskrzelowa, refluks żołądkowo-przełykowy, przewlekłe zapalenie oskrzeli, niewydolność serca. W skrajnym przypadku przewlekły kaszel może być objawem raka płuc.

Zwyczajny kaszel spowodowany infekcją o względnie łagodnym przebiegu, taki który minie do sześciu tygodni – zwłaszcza jeśli pomożemy mu w tym, sięgając po lekarstwa na kaszel – nie powinien nas szczególnie niepokoić. Natomiast każdy przypadek kaszlu przewlekłego, a więc takiego, który trwa dłużej niż dwa miesiące, powinien nas skłonić do odwiedzenia specjalisty, lekarza pulmonologa.

Rekomendacje:

  1. Wiercińska, Kaszel: kaszel mokry i suchy, sposoby na kaszel, kiedy zgłosić się do lekarza?, https://www.mp.pl/pacjent/objawy/70135,kaszel
  2. A. Undrunas, K. Kuziemski, Uporczywy kaszel — trudności diagnostyczno-terapeutyczne w codziennej praktyce lekarskiej, „Forum Medycyny Rodzinnej”, Tom 11, Nr 4 (2017)

Dodaj komentarz