Kliniki Medycyny Estetycznej

Profesor Dobosz i Partnerzy klinika medyczna

Jesteśmy lekarzami z wieloletnim doświadczeniem, pracującymi w renomowanych ośrodkach klinicznych Trójmiasta. Choć reprezentujemy dość odległe od siebie specjalizacje: dermatologię oraz chirurgię i gastroenterologię, wspólnym „polem działania” jest chirurgiczne leczenie chorób skóry.

Czytaj więcej