Radiolog - czym się zajmuje Jak przebiega wizyta u radiologa

Radiologia to samodzielna specjalizacja lekarska zajmująca się obrazowaniem ciała ludzkiego. Historycznie radiolog zajmował się wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (RTG). Współcześnie wraz z rozwojem metod diagnozowania radiolog zajmuje się również interpretacją obrazów powstałych z wykorzystaniem pola magnetycznego (rezonans magnetyczny RM) oraz ultradźwięków (USG).

Obraz otrzymany za pomocą aparatury diagnostycznej podlega interpretacji radiologa, który sporządza opis zdjęcia zawierający spostrzeżenia i diagnozę schorzenia. Coraz dynamiczniej rozwija się radiologia obecnie radiologia zabiegowa, w ramach której dokonuje się małoinwazyjnych zabiegów leczniczych.

Sprawdź specjalność Radiologia w Scanmed: https://scanmed.pl/centra-medyczne/przemyslowa-46a-poznan/opieka-specjalistyczna-dla-doroslych/radiolog.

Badania wykonywane przez radiologa

Badaniem, od którego zaczęła się specjalizacja radiologiczna jest rentgenografia (RTG) najczęściej stosowana w przypadku uszkodzeń układu kostno-stawowego. Wiązka promieni X przechodząca przez ciało badanego daje obraz na kliszy rentgenowskiej.

Tomografia komputerowa (TK) wykorzystuje promienie rentgenowskie w celu otrzymania dokładnego obrazu badanych struktur narządów i kości. Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej często z wykorzystaniem środka kontrastowego.

Mammografia jest badaniem radiologicznym piersi, które pozwala wykryć nowotwór we wczesnym stadium. Jako badanie przesiewowe zalecane jest dla kobiet w wieku 50-69 lat w cyklu co dwa lata.

Pantomogram to panoramiczne zdjęcie RTG zębów szczęki, żuchwy, stawów skroniowo- żuchwowych i zatok bardzo przydatne w praktyce stomatologicznej.

Densytometria jest badaniem z wykorzystaniem promieni X lub ultradźwięków pozwalające określić gęstość kości i ich wytrzymałość. Zalecane osobom z osteoporozą w rodzinie, kobietom po 50 roku życia a mężczyzną po 60 roku życia.

Angiografia jest inwazyjnym badaniem tętnic wieńcowych za pomocą cewnika przeprowadzonym pod kontrolą aparatury RTG. Badanie to stan tętnic wieńcowych, stopień uszkodzeń lewej komory serca i niedrożności naczyń wieńcowych. Pacjent przebywa 2 dni w szpitalu.

Nowoczesnym badaniem obrazowym bez potrzeby wykorzystania promieni X jest rezonans magnetyczny (RMI). Umożliwia pozyskanie bardzo dokładnych wielopłaszczyznowych przekrojów w różnych płaszczyznach, również obrazów trójwymiarowych.

Ultrasonografia (USG) jest obecnie badaniem powszechnym wykonywanym przez lekarzy wielu specjalności

Wizyta u radiologa

Wizyta u radiologa jak u każdego lekarza specjalisty zaczyna się od krótkiego wywiadu u celu stwierdzenia czy nie ma przeciwwskazań do danego typu badania. Lekarz przegląda poprzednie wyniki badań obrazowych i diagnostycznych. Przeciwwskazaniem do wykonania badania RTG może być ciąża, do badania RM wszczepiony rozrusznik serca, do badania USG otwarte rany, infekcje i świeże złamania a do badania TK uczulenie na środki kontrastowe. Kwalifikacji do badania dokonuje lekarz.

W przypadku niektórych badań jak TK lub MRI pacjent ustalający termin otrzymuje dokładne pisemne instrukcje jak przygotować się do określonego typu badania i jak zachować się w trakcie badania. Ważne jest dokładne zastosowanie się do poleceń personelu medycznego przed i w trakcie badania. Instrukcje zalecające określone zachowania mają na celu uzyskanie dokładnych wyników badania.

Tekst partnera