Zdrowie

Ostra białaczka szpikowa, przewlekła białaczka limfatyczna. Jakie są rodzaje białaczek?

Jakie są rodzaje białaczek

Czym różni się ostra białaczka szpikowa od przewlekłej białaczki szpikowej? Jakie są objawy białaczki limfoblastycznej? Dowiedz się najważniejszych rzeczy o białaczce!

Białaczki mogą mieć wiele rodzajów. To od nich zależą rokowania, a także sposób leczenia pacjenta. Jakie są rodzaje białaczek?

Tradycyjna klasyfikacja białaczek dzieli białaczki ze względu na przebieg – na białaczki ostre i przewlekłe, a także ze względu na linię pochodzenia – na białaczki szpikowe i limfoblastyczne. W związku z tym wyróżniamy ostrą białaczkę szpikową (AML), przewlekłą białaczkę szpikową (CML), ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL) czy ostrą białaczkę limfatyczną (CLL). Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dzieli z kolei choroby rozrostowe na podstawie linii komórkowych, cech morfologicznych, immunofenotypowych i genetycznych.

Cztery najczęściej wyróżniane białaczki to najczęściej występujące leukemie. Poza nimi, np. wśród przewlekłych białaczek szpikowych, spotyka się także np. przewlekłą białaczkę eozynofilową, przewlekłą białaczkę neutrofilową, białaczkę mielomonocytową czy atypową postać przewlekłej białaczki szpikowej. Z kolei do grupy przewlekłych białaczek limfatycznych zaliczamy m.in. przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową, białaczkę włochatokomórkową, prolimfocytową, a także białaczkę z dużych ziarnistych limfocytów.

Ostre białaczki

Ostra białaczka, np. szpikowa, ma gwałtowny, ciężki przebieg i najczęściej dotyka osób dorosłych. Niewłaściwe komórki nowotworowe w szybkim tempie zaczynają naciekać inne organy przez co nieleczona choroba może doprowadzić do śmierci nawet w ciągu kilku tygodni. Z kolei ostra białaczka limfoblastyczna najczęściej dotyka dzieci w wieku od 3 do 7 lat i jest najczęściej występującym nowotworem u dzieci.

Przewlekłe białaczki

Przewlekła białaczka szpikowa może nie dawać żadnych symptomów nawet przez… kilka lat. Dopiero w późniejszej fazie, blastycznej, może gwałtownie zaatakować i dać objawy. Ze względu na swój utajony przebieg zdarza się, że jest wykrywana przypadkowo – podczas rutynowych badań morfologii krwi obwodowej.

Najłagodniejszy spośród białaczek przebieg ma przewlekła białaczka limfatyczna. Ten rodzaj leukemii może wywoływać tylko nieznaczne zmiany w krwinkach białych i rozwijać się nawet kilkanaście lat!

Więcej informacji o rodzajach, objawach i sposobach leczenia białaczek znajdziesz na stronie https://www.dkms.pl/pl/bialaczka.

Dodaj komentarz