Psychologia

Relacja mężczyzn z nieobecnym ojcem

Relacja mężczyzn z nieobecnym ojcem

Brooke Cagle z Unsplash

Relacja mężczyzn z nieobecnym ojcem często determinuje ich dorosłe życie. Tato jest dla panów punktem odniesienia, kobiety wzorują się na matce. To właśnie relacja z rodzicem tej samej płci uczy nas, co to znaczy kobiecość czy męskość. Czasem jednak nie mamy możliwości przyswoić tej wiedzy. Tak właśnie działa relacja mężczyzn z nieobecnym ojcem.

Spis treści:

  1. Ojciec jako punkt odniesienia w życiu mężczyzny
  2. Relacja mężczyzn z nieobecnym ojcem a nadopiekuńczość matki
  3. Jak nieobecny ojciec wpływa na dorosłe życie syna?
  4. Ojciec nieobecny emocjonalnie – jakie są tego przyczyny?
  5. Ojciec nieobecny fizycznie – jakie generuje to konsekwencje?
  6. Niedostateczne zaangażowanie ojców w wychowywanie dzieci
  7. Problemy zawodowe syna a nieobecność ojca w jego procesie wychowawczym
  8. Deprecjonowanie synów przez ojców i wpływ tego zjawiska na życie mężczyzn

Ojciec jako punkt odniesienia w życiu mężczyzny

Dorosły mężczyzna często ma nie tylko problem z ojcem, który gdzieś żyje, ale nigdy się nim zanadto nie interesował. Jego trudności wynikają z nierozwiązanego konfliktu z ojcem uwewnętrznionym. Gdy mamy świadomość, że ojciec znęcał się nad rodziną, nadużywał alkoholu, zdradzał matkę, często na poziomie świadomym się go wyrzekamy. Nie oznacza to jednak, że taka deklaracja oczyszcza nasze wnętrze. Bardzo często nieobecny ojciec lub ten nadmiernie obecny poprzez przemoc stanowi punkt odniesienia, w stosunku do którego dorosły mężczyzna buduje swoje życie. Może nieświadomie przyjąć negatywne postawy ojca jako własne lub przystąpić do ich negowania, życia w opozycji do tego, co robił jego tato.

Relacja mężczyzn z nieobecnym ojcem a nadopiekuńczość matki

Relacja mężczyzn z nieobecnym ojcem często ma jeszcze jeden wymiar. Gdy tato abdykuje, do głosu dochodzi matka. Ta może wykazywać się nadopiekuńczością wobec syna. Nie ma męża, na którym mogłaby się wesprzeć, więc zawłaszcza swoje dziecko i traktuje je jako partnera zastępczego. Syn czuje się odpowiedzialny za zaspokajanie potrzeb matki. Musi zawsze jej słuchać, dotrzymywać jej towarzystwa i wspierać, kiedy narzeka na niewiernego ojca.

Jak nieobecny ojciec wpływa na dorosłe życie syna?

Kim jest nieobecny ojciec? To rodzic, który nie zajmował przestrzeni w życiu swojego dziecka. W przypadku syna nie pokazał mu, jak zachowuje się dorosły mężczyzna. Jeśli żona go za coś krytykowała, szybko odpuszczał dla świętego spokoju. W rezultacie o życiu syna decydowała głównie matka. Ten w dorosłym życiu może wybrać jedną z dróg. Wejść w związek z dominującą kobietą, która go krzywdzi i kastruje. Inni mężczyźni budują swoją tożsamość w opozycji do postawy ojca, czyli sami stają się przemocowymi partnerami.

Ojciec nieobecny emocjonalnie – jakie są tego przyczyny?

Nieobecność ojca może przybierać postać emocjonalną. Żyje w tym samym domu, ale nie interesują go jego bliscy. Nie rozmawia z nimi o tym, co ich cieszy i martwi. Czasem zwyczajnie tego nie potrafi, bo sam nie otrzymał żadnych pomocnych wskazówek od swoich rodziców. Należy sobie uświadomić, że wielu mężczyzn, dziś dziadków, zostało wychowanych przez samotne kobiety, które skupiały się po wojnie na tym, aby zapewnić byt rodzinie. Nie okazywały swoim dzieciom zbyt dużo czułości.

Ojciec nieobecny fizycznie – jakie generuje to konsekwencje?

Fizyczna nieobecność ojca jest dla syna najgorszym, co może go spotkać w konstruowaniu własnej męskości. Człowiek uczy się poprzez naśladownictwo. Potrzebuje zatem pewnych wzorców postępowania. Gdy chłopca wychowuje mama, która nie wchodzi w kolejne związki, brakuje mu punktu odniesienia. Swoją męskość może budować w oparciu o cechy, które dostrzega u swojej rodzicielki.

Niedostateczne zaangażowanie ojców w wychowywanie dzieci

Statystyki są alarmujące. Czy wiesz, że zaledwie 10% ojców aktywnie uczestniczy w życiu swoich dzieci, współdecyduje o nim i okazuje swojemu potomstwu emocjonalne wsparcie? To niewiele, ale przyczyn tego zjawiska należy szukać w trudnych czasach powojennych, gdyż mężczyzn było niewielu, gdyż spora część z nich zginęła na froncie.

Problemy zawodowe syna a nieobecność ojca w jego procesie wychowawczym

Co ciekawe, relacja z nieobecnym ojcem może też wpływać na życie zawodowe jego syna. Ten nie dąży do robienia kariery, prestiżowych stanowisk, gdyż gardzi nimi przez to, że tato spędzał w fabryce całe dnie. W rezultacie nie miał czasu dla swoich bliskich. Jego syn nie chce powtórzyć tego wzorca, więc wybiera negację. Jednak to może skutkować brakiem realizacji zawodowej i problemami materialnymi.

Deprecjonowanie synów przez ojców i wpływ tego zjawiska na życie mężczyzn

Kolejnym często spotykanym problemem jest deprecjonowanie synów przez ojców. Ci nierzadko słyszą, że są ciamajdami lub mazgajami. Tato chce przekazać dziecku wizję mężczyzny twardego i niezłomnego. Jednak taka postawa również nie jest zdrowa. W ten sposób rodzą w swoich synach niskie poczucie własnej wartości, które ciąży im przez całe życie.

Na koniec warto podkreślić, iż dobry ojciec nie rywalizuje ciągle ze swoim synem, lecz uznaje, że ten w pewnym wieku zaczyna go prześcigać, gdyż jego atutem jest młody wiek. Niestety, mężczyźni często mają problem z tym, aby odpuścić pewne rzeczy.

Dodaj komentarz